Firma Aleso Łukasz Sum realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu firmy Aleso Łukasz Sum.” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-18-0146/21


Realizacja projektu obejmuje wdrożeniu modelu biznesowego internacjonalizacji działalności, przedstawiającego kompleksową analizę możliwości rozszerzenia działalności eksportowej o nowe rynki zbytu. Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek niemiecki.


Wartość projektu:  461 988,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  319 260,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 01.06.2023 r.

Call Now Button
Zapraszamy do rozmowy